DARBO RINKOS DINAMIKA IR PATRAUKLI VERSLO
APLINKA PIETŲ BALTIJOS REGIONE

South Baltic Professionals Project

› Vadovaujantis paramos gavėjas

Rostock Business and Technology Development GmbH

Schweriner Str. 10/11
D-18069 Rostock

+49 381 37719-18
fieber@rostock-business.de

Rostock Business and Technology Development GmbH

www.rostock-business.de

STIPRINTI BENDRADARBIAVIMĄ TARP PIETŲ BALTIJOS DARBO RINKOS VEIKĖJŲ

 

Vietinėms ir regioninėms Pietų Baltijos arealo darbo rinkoms būdingos įvairios socio-ekonominės plėtros tendencijos. Visiems Europos regionams būdingi gyventojų senėjimo procesai, tačiau Baltijos jūros pietinės pakrantės regiono visuomenes slegia ir papildomi iššūkiai: didelis nedarbas ir jaunų kvalifikuotų žmonių emigracija, kurie siekia geresnio išsilavinimo ir darbo galimybių didmiesčiuose (“protų nutekėjimas”). Šis procesas lemia mažėjančius kvalifikuotos darbo jėgos išteklius ir menkėjantį ilgalaikį regiono ekonominį konkurencingumą. Siekiant subalansuoti darbo rinkos poreikius, būtina bendradarbiauti per sieną ir propaguoti Pietų Baltijos regioną kaip patrauklią vietą gyventi ir dirbti.

South Baltic Professionals Project

Devyni partneriai iš Lenkijos, Lietuvos ir Vokietijos siekia įveikti šiuos iššūkius bendradarbiaudami vykdant projektą “Pietų Baltijos profesionalai”. Projekto veiklą sudaro darbo rinkos situacijos bei darbo jėgos mobilumo kliūčių analizė, keitimasis „gerosios praktikos“ pavyzdžiais bei pilotiniai veiksmai siekiant skatinti kvalifikuoto darbo vietų kūrimą. Šiuo tikslu projekto partneriai bendradarbiaus su 15 asocijuotų organizacijų.

› SB Professionals

EU
South Baltic Programme