DARBO RINKOS DINAMIKA IR PATRAUKLI VERSLO
APLINKA PIETŲ BALTIJOS REGIONE

South Baltic Professionals Project

› Vadovaujantis paramos gavėjas

Rostock Business and Technology Development GmbH

Schweriner Str. 10/11
D-18069 Rostock

+49 381 37719-18
fieber@rostock-business.de

Rostock Business and Technology Development GmbH

www.rostock-business.de

Veikla ir rezultatai

“Pietų Baltijos profesionalų” projektą sudaro keturi komponentai. Greta 1 komponento (projekto vadyba ir koordinavimas) ir 2 komponento (komunikacija ir viešinimas) kita numatyta veikla:

3 komponentas: Keitimasis informacija apie įdarbinimo sąlygas ir sėkmingas darbo rinkos stiprinimo priemones

Bendras 3 komponento tikslas yra pagausinti žinias apie dabartinę Pietų Baltijos darbo rinkos situaciją bei darbo jėgos mobilumo kliūtis, o taip pat apie darbo rinkos dalyvių tarpvalstybinio mobilumo ir integracijos skatinimo būdus. Projekto partneriai kartu su darbo biržomis ir kitomis asocijuotomis organizacijomis surinks ir apibendrins informaciją apie teisinius, ekonominius bei kultūrinius Pietų Baltijos arealo šalių ypatumus. Šiuo tikslu, darbo rinkos dalyviai bus telkiami į ilgalaikio tarpvalstybinio bendradarbiavimo tinklą.

4 komponentas: Pilotiniai veiksmai "Verslo aplinkos tarptautiškumo ir patrauklumo skatinimas Pietų Baltijos regione”

4 komponentas skirtas pilotiniams veiksmams, skatinantiems verslo aplinkos tarptautiškumą ir patrauklumą Pietų Baltijos regione. Privilioti kvalifikuotus darbuotojus –sudėtingiausias iššūkis projekto partnerių regionams, kurie kenčia nuo didelio nedarbo ir neigiamų demografinių pokyčių. Partnerystė skatina imtis konkrečių veiksmų, skirtų privilioti darbuotojus ir propaguoti Pietų Baltijos regioną kaip arealą, patrauklų gyventi, dirbti ir kurti verslą.

› SB Professionals

EU
South Baltic Programme