DARBO RINKOS DINAMIKA IR PATRAUKLI VERSLO
APLINKA PIETŲ BALTIJOS REGIONE

South Baltic Professionals Project

› Vadovaujantis paramos gavėjas

Rostock Business and Technology Development GmbH

Schweriner Str. 10/11
D-18069 Rostock

+49 381 37719-18
fieber@rostock-business.de

Rostock Business and Technology Development GmbH

www.rostock-business.de

SVARBIAUSI FAKTAI

 

Prioritetinė kryptis 1.

Ekonominis konkurencingumas

Priemonė 1.2

Aukštojo mokslo ir darbo rinkų integravimas

Projekto trukmė:

2012 sausis – 2015 balandžio

Bendras projekto biudžetas:

1,3 milijono eurų


TIKSLAI

 

Suvienyti darbo rinkos optimizavimu suinteresuotus socialinius partnerius skatinant tarpvalstybinį bendradarbiavimą, skirtą įveikti Pietų Baltijos arealui kylančius darbo rinkos iššūkius.

Plėtoti tarpvalstybines darbuotojų informavimo ir mobilumo skatinimo koncepcijas.

Kurti bendras koncepcijas ir priemones siekiant ugdyti darbo rinkos dalyvių gebėjimą integruotis darbo vietose užsienyje.

Siekti kad Pietų Baltijos regiono darbo rinka taptų lankstesnė ir patrauklesnė rengiant stažuotes bei mainus

› SB Professionals

EU
South Baltic Programme