DYNAMIKA RYNKU PRACY ORAZ ATRAKCYJNE ŚRODOWISKA BIZNESOWE W REGIONIE POŁUDNIOWEGO BAŁTYKU

South Baltic Professionals Project

› Główny beneficjent

Rostock Business and Technology Development GmbH

Schweriner Str. 10/11
D-18069 Rostock

+49 381 37719-18
fieber@rostock-business.de

Rostock Business and Technology Development GmbH

www.rostock-business.de

POPRAWA WSPÓŁPRACY POMIĘDZY UCZESTNIKAMI
RYNKU PRACY POŁUDNIOWEGO BAŁTYKU

 

Lokalne i regionalne rynki pracy obszaru Południowego Bałtyku charakteryzują się zróżnicowanym rozwojem społeczno-gospodarczym. We wszystkich regionach europejskich społeczeństwa starzeją się, jednak przed regionami zlokalizowanymi w południowej części Bałtyku stoją dodatkowe wyzwania: wysokie bezrobocie oraz odpływ młodych, wykształconych pracowników, szukających wyższego poziomu edukacji i lepszych ofert pracy w dużych ośrodkach miejskich. W dłuższej perspektywie zjawiska te prowadzą do kurczenia się siły roboczej i spadku konkurencyjności lokalnych gospodarek. Niezbędne zatem są wspólne działania transgraniczne w celu zaspokojenia zapotrzebowania rynku pracy poprzez promowanie obszaru Południowego Bałtyku jako atrakcyjnego miejsca do życia i pracy.

South Baltic Professionals Project

Analizę sytuacji na rynku pracy i barier mobilności siły roboczej przeprowadzi dziewięciu partnerów z Polski, Litwy i Niemiec w ramach projektu “South Baltic Professionals” („Profesjonaliści Południowego Bałtyku”). Co więcej, w ramach projektu „South Baltic Professionals” wprowadzone zostaną działania pilotażowe w zakresie promocji zatrudnienia i podnoszenia kwalifikacji. Wspomniani partnerzy będą współpracować z 15 organizacjami stowarzyszonymi.

› SB Professionals

EU
South Baltic Programme