DYNAMIKA RYNKU PRACY ORAZ ATRAKCYJNE ŚRODOWISKA BIZNESOWE W REGIONIE POŁUDNIOWEGO BAŁTYKU

South Baltic Professionals Project

› Główny beneficjent

Rostock Business and Technology Development GmbH

Schweriner Str. 10/11
D-18069 Rostock

+49 381 37719-18
fieber@rostock-business.de

Rostock Business and Technology Development GmbH

www.rostock-business.de

Działania i rezultaty

Projekt South Baltic Professionals jest podzielony na 4 Komponenty. Oprócz Komponentu 1 Zarządzanie i Koordynacja oraz Komponentu 2 Komunikacja i Rozpowszechnianie, przewidziane są następujące działania:

Komponent 3: Wymiana informacji o warunkach zatrudnienia oraz skutecznych instrumentach rynku pracy

Ogólnym celem Komponentu 3 jest podniesienie wiedzy na temat aktualnej sytuacji na rynkach pracy Południowego Bałtyku, jak również barier i rozwiązań dla transgranicznej integracji uczestników rynku pracy. Partnerzy – we współpracy z agencjami zatrudnienia i innymi organizacjami stowarzyszonymi – będą zbierać i udostępniać informacje dotyczące prawnych, ekonomicznych i kulturowych uwarunkowań zatrudnienia w Regionie Południowego Bałtyku. W tym celu integracja uczestników rynku pracy będzie pierwszym krokiem dla stworzenia długoterminowej transgranicznej sieci współpracy.

Komponent 4: Działania pilotażowe "Współpraca ponadregionalna i atrakcyjne środowiska biznesowe w Regionie Południowego Bałtyku”

Komponent 4 skupia się na działaniach pilotażowych wspierających ponadregionalną współpracę oraz atrakcyjne środowiska biznesowe w Regionie Południowego Bałtyku. Przyciąganie wykwalifikowanych pracowników jest kluczowym wyzwaniem dla regionów partnerów projektu, które cierpią z powodu wysokiego bezrobocia i są szczególnie dotknięte zmianami demograficznymi. Partnerstwo zainicjuje podjęcie konkretnych działań w celu przyciągnięcia pracowników oraz promocji Regionu Południowego Bałtyku jako atrakcyjnego środowiska do życia, pracy i prowadzenia biznesu.

› SB Professionals

EU
South Baltic Programme