DYNAMIKA RYNKU PRACY ORAZ ATRAKCYJNE ŚRODOWISKA BIZNESOWE W REGIONIE POŁUDNIOWEGO BAŁTYKU

South Baltic Professionals Project

› Główny beneficjent

Rostock Business and Technology Development GmbH

Schweriner Str. 10/11
D-18069 Rostock

+49 381 37719-18
fieber@rostock-business.de

Rostock Business and Technology Development GmbH

www.rostock-business.de

KLUCZOWE FAKTY

 

Oś priorytetowa 1.

Konkurencyjność gospodarcza

Działanie 1.2

Integracja szkolnictwa wyższego i rynków pracy

Czas trwania projektu:

Styczeń 2012 – Kwietnia 2015

Całkowity budżet projektu:

1,3 miliona Euro


CELE

 

Integracja uczestników rynku pracy w celu zainicjowania transgranicznej wymiany odnośnie rzeczywistych wyzwań rynku pracy w obrębie obszaru Południowego Bałtyku

Rozwój transgranicznej informacji zawodowej oraz koncepcji promocji zatrudnienia

Opracowanie wspólnych środków i koncepcji dla uczestników rynku pracy w celu poradzenia sobie ze znalezieniem zatrudnienia na transgranicznym rynku pracy

Zwiększenie dostępności rynku pracy Południowego Bałtyku poprzez zainicjowanie współpracy przy organizacji praktyk i wymian pracowników

› SB Professionals

EU
South Baltic Programme